(składnia)

Marek Żukowicz: O pewnych zastosowaniach funkcji wielu zmiennych w testowaniu oraz kontroli jakości oprogramowania

Programista 06/2017 (61) lipiec/sierpień [okładka]

Dane testowe to wartości, które wprowadza się do testowanego systemu jako dane wejściowe dla pewnej funkcji (najczęściej funkcji wielu zmiennych) w celu weryfikacji lub walidacji jej poprawności.