(składnia)

Michał Leszczyński, Jarosław Jedynak: Uwierzytelnianie w aplikacjach webowych z użyciem kryptografii asymetrycznej

Programista 06/2017 (61) lipiec/sierpień [okładka]

Obecnie najbardziej rozpowszechnionym schematem autoryzacji i autentykacji w Internecie jest wymaganie podania prawidłowej nazwy użytkownika i hasła. Niekiedy wprowadza się dwuskładnikowe uwierzytelnianie za pomocą fizycznego tokenu albo aplikacji w smartfonie. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie implementacji znanych metod uwierzytelniania opartych o kryptografię asymetryczną, które do tej pory występowały wyłącznie poza aplikacjami internetowymi, a obecnie możliwa jest ich implementacja przy użyciu Web Crypto API [1].