(składnia)

Marek Żukowicz: Tajemnica fraktali

Programista 12/2017 (67) styczeń/luty [okładka]

Fraktale były znane człowiekowi jeszcze w czasach, zanim opisali je matematycy. Wielu artystów wykorzystywało w swoich pracach elementy, które składały się z mniejszych identycznych składników. W otaczającej nas przyrodzie istnieje sporo naturalnych fraktali. Takimi przykładami są rośliny, np. paproć, drzewa, brokuł – który składa się z coraz mniejszych odpowiedników dużego kwiatu. Podobnie wyglądają liście paproci. Celem napisania artykułu jest wyjaśnienie czytelnikowi matematycznych podstaw konstruowania fraktali w przystępny sposób oraz wyjaśnienie sensu badań nad nimi. W artykule zaprezentowano także przykład kodu, który można wykorzystać w celu tworzenia fraktali w liczbach zespolonych. Zakładamy, że czytelnik zna podstawowe pojęcia analizy matematycznej.