(składnia)

Łukasz Hładowski: SVN – przyjaciel od kontroli wersji

Programista 3/2012 (3) [okładka]

Systemy kontroli wersji (ang. version control systems, VCS) znane są w informatyce od dawna. Pierwszym z nich był system SCCS (ang. Source Code Control System) opracowany w 1972 r. dla systemu IBM System/370. Fakt, iż programy będące ideowymi następcami tego systemu są nadal szeroko stosowane, świadczy o dużym znaczeniu praktycznym tego rozwiązania.