(składnia)

B. Szurgot, M. Uchroński, W. Waga: C++11 część 2

Programista 2/2012 (2) [okładka]

C++11 wnosi wiele zmian zarówno do biblioteki standardowej, jak i do samego języka. W kolejnym odcinku autorzy omawiają ,,naprawiony'' typ wyliczeniowy enum, nowe elementy pozwalające mierzyć czas oraz operować cechami typów. Przedstawione zostały także jawne konwersje, będące rozszerzeniem idei konstruktorów explicit. Pokazana jest też możliwość definiowania metod klas jako skasowanych albo domyślnych.