(składnia)

Vladyslav Deyneko: Modułowość kodu na bazie Inversion of Control i Dependency Injection

Programista 6/2020 nadchodzący [okładka]

Architekturę systemu uważa się za pojęcie subiektywne. Każdy projekt, niezależnie od wielkości, określa własne wymagania biznesowe, techniczne oraz budżetowe. Specyfika postawionych wymagań wyznacza ścieżkę rozwoju oprogramowania i stopień jego złożoności. Najczęściej złożoność rośnie dużo szybciej od rozmiarów systemu. Jeśli nie zadba się o to w pierwszych etapach projektu, to relatywnie szybko dojdziemy do utraty kontroli nad systemem.