(składnia)

Mariusz Zaborski: Reproducible Builds

Programista 4/2019 (83) lipiec/sierpień 2019 [okładka]

W dzisiejszych czasach użytkownicy bardzo rzadko budują oprogramowanie ze źródeł. Dużo częściej korzystają z systemów do zarządzania pakietami. Takie systemy wykorzystują wcześniej przygotowane artefakty, które są pobierane i rozpakowywane na komputerach użytkowników. To podejście znacząco skraca czas potrzebny do instalacji bądź aktualizacji oprogramowania. Należy jednak zwrócić uwagę na pewną znaczącą kwestię dotyczącą bezpieczeństwa: skąd użytkownik ma pewność, że instalowane przez niego oprogramowanie zostało zbudowane bez żadnych złośliwych modyfikacji?